Styret i Oslo Science City

Styret i Oslo Science City er satt sammen av toppledere fra medlemsorganisasjonene. De bidrar med unik kompetanse og ledererfaring innen forskning, næringsliv, oppstartsvirksomhet, eiendomsutvikling, finans og offentlig forvaltning.

Styreleder

Svein Stølen

Rektor, Universitetet i Oslo

Svein Stølen er professor i kjemi og rektor ved Universitetet i Oslo (UiO). Stølen har vært rektor siden 2017. Før dette var Stølen prodekan for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, instituttleder ved Institutt for kjemi og leder av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).


Les mer

Styremedlem

Johan H. Andresen

Styreleder og eier, FERD AS

Johan H. Andresen er eier av Ferd og tok over som styreleder i 2012 etter å ha vært konsernsjef i 14 år. Selskapet eies av Johan H. Andresen og hans to døtre, henholdsvis femte og sjette generasjon Andresen. Andresen sitter også i Advisory Board hos Carnegie Council of Ethics, Autism Impact Fund og Center for Family Enterprises på Stockholm School of Economics.

Les mer

Styremedlem

Lars Andresen

Administrerende direktør, NGI

Lars Andresen er administrerende direktør ved NGI (Norges Geotekniske Institutt). Andresen har vært administrerende direktør ved NGI siden 2012 og var før dette avdelingsleder samme sted innen geomekanikk og numeriske analyser. Han har bred erfaring fra forskning og rådgivning i Norge og utlandet, med ledelse av en rekke større forsknings- og kommersialiserings-prosjekter som bygger bro mellom næringsliv og akademia. Andresen er utdannet sivilingeniør i geoteknikk fra Byggavdelingen ved NTNU og har en doktorgrad i geologi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Les mer

Styremedlem

Anders Berg

Seksjonssjef Byrådsavdeling for næring og eierskap, Oslo Kommune

Anders Berg leder seksjon for styring i Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune som har et ansvar for eieroppfølgingen av de fleste av kommunens aksjeselskap og virksomhetsstyringen av kommunale foretak. Frem til 2015 var Berg avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Berg har lang erfaring fra departement og kommune med hovedvekt på offentlig eierskapsutøvelse. Berg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har advokatbevilling. Han har hatt flere verv i valgkomiteer og styrer.

Les mer

Styremedlem

Bjørn Atle Bjørnbeth

Administrerende direktør, Oslo Universitetssykehus

Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Bjørnbeth har vært administrerende direktør siden februar 2020. Han har tidligere vært seksjonsleder og avdelingsleder ved avdeling for gastro- og barnekirurgi ved Oslo universitetssykehus. Bjørnbeth etablerte og ledet fra 2004 til 2015 Norsk gastrointestinal cancergruppe for lever- og bukspyttkjertelkirurgi (NGICG-HPB). Han ble tildelt Den norske legeforenings lederpris i 2013. Bjørnbeth er utdannet lege og gastrokirurg, med en doktorgrad i leverfysiologi fra Universitetet i Oslo (UiO).

Les mer

Styremedlem

Jónas Einarsson

Administrerende direktør, RADFORSK Investeringsstiftelse

Jónas Einarsson har de siste 21 årene vært administrerende direktør for Radiumhospitalets forskningsstiftelse, som nå heter RADFORSK Investeringsstiftelse. Einarsson er grunnlegger og tidligere administrerende direktør i Oslo Cancer Cluster og Oslo Cancer Cluster Innovation Park. Han er æresmedlem av Oslo Cancer Cluster. Einarsson er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Einarsson er styreleder i Ultimovacs og Hubro Therapeutics og styremedlem i Oslo Cancer Cluster Innovation Park, Ullernschaussen 52, Oslo Cancer Cluster Incubator og Oncoinvent. Han er tidligere styreleder i Oslo Cancer Cluster, Oslo Cancer Cluster Innovation Park og Targovax og styremedlem i Nordic Nanovector og Norges Veterinærhøyskole.

Les mer

Styremedlem

Andreas B. Eskelund

Administrerende direktør, Studentsamskipnaden SiO

Andreas B. Eskelund er administrerende direktør for Studentsamskipnaden SiO. Eskelund har lang fartstid fra ulike lederjobber innen eiendoms- og facility management-bransjen. Han kom til SiO fra konsernledelsen i Boligbyggelaget Usbl, med ansvar for eiendomsdrift, utleieboliger og servicetjenester. Eskelund har også bakgrunn som leder for et av forretningsområdene i Coor Service Management og som konsulent i PwC Consulting. Eskelund er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en MBA fra Kingston University. Eskelund er tidligere styreleder i Buildit AS, Klare Finans AS / Klare Inkasso AS og Usbl Boservice AS. Han er tidligere styremedlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Les mer

Styremedlem

Katrine Fjeldhus

Eierrepresentant, Bertel O. Steen

Katrine Fjeldhus tilhører fjerde generasjon i det familieeide konsernet Bertel O. Steen, og er familiens eierrepresentant i styret. Fjeldhus er utdannet sivilingeniør innenfor Vann- og Miljøteknikk fra NMBU. Hun har også en bachelorgrad i miljø- og naturressurser fra samme universitet. Fjeldhus jobber til daglig som direktør for forretningsområdet Earth & Environment i rådgiverselskapet WSP, der planlegging av fremtidens samfunn og bærekraftig byutvikling står sentralt. Hun har tidligere jobbet i det rådgivende ingeniørselskapet Sweco, der hun har hatt ulike lederroller. Bertel O. Steen ble grunnlagt i 1901 og har gjennom årene vært kjent som en av landets største bilforhandlere, men har i senere år vært en foregangsvirksomhet innenfor nye mobilitets- og delingsløsninger; blant annet gjennom bilabonnementstjenesten Fleks og delingstjenesten Otto. Bertel O. Steen eier og drifter kombinasjonsbygget Sogn Arena med kontorer samt forhandleren Bertel O. Steen Ullevål som fører merkene Mercedes-Benz, Kia og Peugeot.

Les mer

Styremedlem

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef, SINTEF

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, Norges største uavhengige forskningsinstitutt. Gjørv har vært konsernsjef i SINTEF siden 2016. Hun har tidligere vært partner i advokatfirmaet Hjort og har innehatt en rekke topplederstillinger i Norsk Hydro og Equinor. Gjørv hadde bl.a. ansvar for å bygge opp de to selskapenes satsinger på nye energiformer. Gjørv er styreleder i Statkraft. Hun har tidligere vært styreleder i Eidsiva Energi og sittet i styret til Technip, NRK, Schibsted og Norske Skog. Gjørv ledet 22. juli-kommisjonen som ble oppnevnt av regjeringen for å gjennomgå og trekke lærdom fra terrorangrepene 22. juli 2011. Gjørv er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (UiO) og har gjennomført årsstudium i jus ved Universitetet i Oxford og ved Suffolk University i Boston. Hun har avlagt New York State Bar Exam.

Les mer

Styremedlem

Bjørne Grimsrud

Administrerende direktør, Transportøkonomisk institutt

Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og kom til TØI fra stillingen som stedfortredende vegdirektør og direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen. Før han kom til Statens vegvesen var han direktør for strategiavdelingen i Statsbygg. Grimsrud har også vært forsker og forskningsleder i Fafo. Grimsrud har tidligere blant annet vært styremedlem i TWN (The workplace network for public real estate executives) og BREAM Norge. Han er i dag medlem av styret ved Kulturhistorisk museum ved UiO.

Les mer

Styremedlem

Lars Haram

Administrerende direktør, Oslo Pensjonsforsikring AS

Lars Haram er administrerende direktør I Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF). OPF forvalter og leverer offentlig tjenestepensjon til ansatte i Oslo kommune og offentlig eide selskaper. OPF forvalter over 130 milliarder kroner og er blant annet eier i Ullevaal Stadion. Haram har 20 års erfaring med forvaltning og var frem til 2022 investeringsdirektør og leder for kapitalforvaltningen i OPF. Før han kom til OPF var han investeringsdirektør (Group CIO) i Storebrand, med ansvar for både norske og svenske garanterte ytelser. Haram er opprinnelig sivilingeniør fra Industriell økonomi og teknologiledelse, hvor han spesialiserte seg på finans og programmering. Før Storebrand var han utviklingssjef hos Rizklab og programmerte systemer for finansiell analyse og simulering.

Les mer

Styremedlem

Ole-Wilhelm Meyer

Direktør, Opplysningsvesenets fond

Ole-Wilhelm Meyer er direktør i Opplysningsvesenet fond (OVF). OVF er en av Norges største grunneiere med kjernevirksomhet innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning, jord- og skogbruk, utvikling og drift av småkraft samt kapitalforvaltning. Fondet forvalter også en bred portefølje av kultureiendommer. Meyer har vært direktør i OVF siden 2013 og har lang erfaring som toppleder i ulike bransjer, både i Norge og internasjonalt. Han har erfaring fra bank, finans og forsikring, men også fra bransjer innenfor handel og industri. Meyer har omfattende erfaring fra styrearbeid, og er i dag bl.a. styremedlem i det internasjonale Church Investors Group PLC, samt styreleder i OVFs datterselskaper Clemens Eiendom og Clemens Kraft. Meyer har bred erfaring fra frivillig arbeid innenfor idrett, kirke og kultur. Meyer er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Gøteborg.

Les mer

Styremedlem

Bjørn Erik Reinseth

Administrerende direktør, Forskningsparken i Oslo/Oslotech AS

Bjørn Erik Reinseth er administrerende direktør i Oslotech AS som driver Forskningsparken i Oslo. Reinseth har lang og bred næringslivs- og ledererfaring fra blant annet Netcom, Sense Communications, Ferd og Foinco, og har tidlig i karrieren også jobbet på CERN. Reinseth er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Surrey (UK). Han er etterutdannet i ledelse og strategi ved Stanford University. Reinseth er styreleder i StartupLab og Sharelab. Han har tidligere hatt styreverv i blant annet Norstat Group, Ship Equip, Allierogruppen, Napatech, Aspiro/WiMP Music, The Cloud Networks, CFEngine og Smartphone.

Les mer

Styremedlem

Terje Rootwelt

Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

Terje Rootwelt er administrerende direktør i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst siden september 2021. Rootwelt er utdannet barnelege, dr. med., helseleder og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo om gjenoppliving av nyfødte. Rootwelt var inntil september 2021 klinikksjef for Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF og professor II i pediatri ved Universitetet i Oslo. Han var viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF fra 2015 til 2016. Rootwelt sitter i styret til Underutvalg Spekter-Helse og Nasjonalt e-helsestyre.

Les mer

Styremedlem

Karen Spens

Rektor, Handelshøyskolen BI

Karen Spens er rektor ved Handelshøyskolen BI. Hun kom til BI fra stillingen som rektor ved Hanken School of Economics i Finland. Hun har en doktorgrad fra Hanken og ble professor i supply chain management and corporate geography i 2007. Siden hadde hun hatt en rekke lederstillinger ved Hanken, blant annet Dean for utdanning fra 2010-2015. Spens har innehatt en rekke internasjonale styreverv, blant annet som medlem i EQUIS-komiteen og styremedlem i AACSB og AMBA & BGA.

Les mer

Styremedlem

André Teigland

Administrerende direktør, Norsk Regnesentral

Statistiker fra Universitet i Oslo, 1992. Teigland startet sin karriere som forskningssjef og nestleder ved NR, og har ledet oppbyggingen og utviklingen av NRs miljø innen statistisk modellering, maskinlæring og bildeanalyse gjennom to tiår. Han har solid erfaring med å initiere langvarige samarbeid med en lang rekke kunder og partnere, samt oppbygging og drift av flere Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI).

Les mer