Om Oslo Science City

Innovasjonsdistriktet Oslo Science City er Norges mest kunnskapstette område, med landets fremste universitet, Nordens største sykehus, internasjonalt ledende forskningsinstitutter, en av Europas største handelshøyskoler og dynamiske oppstartsmiljøer.

Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt. Her samarbeider forskere, studenter, oppstartsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører om å utvikle et levende byområde hvor mennesker møtes for å løse fremtidens utfordringer og skape nye verdier. Geografisk ligger Oslo Science City i landets mest kunnskapstette område – fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Campus Radiumhospitalet og BI i Nydalen.

Til sammen er 8000 forskere, 40 000 studenter og 300 oppstartsbedrifter tilknyttet Oslo Science City. Vår oppgave er å legge til rette for nyskapende samspill mellom forskere, oppstartsmiljøer, næringsliv, myndigheter og offentlig sektor. Slik skal vi utvikle et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til bærekraftig verdiskaping og nye arbeidsplasser. Samarbeidet stimuleres gjennom arbeidsgrupper, arbeidsprosesser og arrangementer. Gjennom industripartnerskap trekker vi etablert næringsliv inn i arbeidet.

Vi har identifisert fire faglige gravitasjonsfelt hvor Oslo Science City har eller realistisk kan bygge verdensledende kunnskapsmiljøer:

  • Helse og livsvitenskap, med landets sterkeste medisinske forskningsmiljø ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Mer enn to tredjedeler av medisinsk forskning i Norge utføres av medlemmene i Oslo Science City og innovasjonsdistriktet samler sentrale aktører langs hele verdikjeden for helsenæring.
  • Klima, energi og miljø, med totalt 2200 forskere som jobber med å forstå og forebygge klima- og miljøkrisen og utvikle nye og bærekraftige løsninger for å produsere, lagre og distribuere energi. Dette inkluderer noen av verdens ledende klimaforskere og medforfattere av IPCC-rapporter.
  • Digitalisering og beregningsvitenskap, med noen av Europas fremste forskningsmiljøer innen digitalisering, maskinlæring og kunstig intelligens. Mer enn 1000 forskere i Oslo Science City jobber med å utvikle kunnskap, systemer og teknologier som er avgjørende for den digitale omstillingen av samfunnet.
  • Demokrati og inkludering, hvor vi har ledende forskningsmiljøer som jobber tverrfaglig med å forstå betingelsene for et levekraftig demokrati, sosial bærekraft og rettferdig omstilling i møte med teknologiske endringer, økonomisk ulikhet og anti-demokratiske krefter.

Vi lager gode møteplasser, der kunnskap formidles og viktige samfunnsutfordringer diskuteres. Gjennom konferansekonseptet Oslo Science City Arena løfter vi frem særlig viktige temaer, spørsmål og samfunnsutfordringer, der samarbeid mellom kunnskap, oppstart, næringsliv og myndigheter er nødvendig for å finne gode løsninger.

Les mer