Det skjer i Oslo Science City

Oslo Science City Arena

Konferansekonseptet Oslo Science City Arena er utviklet som en møteplass for å løfte frem særlig viktige samfunnsutfordringer hvor bredt samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er nødvendig for å finne de beste løsningene.

Les mer

Nyheter

Stor satsing på demokrati i Oslo Science City

Arbeidet med fagfeltet demokrati og inkludering skyter fart i Oslo Science City, blant annet med Norges største fagkonferanse om demokrati. UiO-prodekan Mathilde Skoie får en sentral rolle i innovasjonsdistriktets arbeid på feltet.

Fremragende arbeidsgruppe for biomedisin

Professor Kjetil Taskén leder Oslo Science Citys nye arbeidsprosess for biomedisin, og har satt sammen en arbeidsgruppe som skal være en tenketank med ledende aktører fra hele forsknings- og innovasjonssystemet.

Fem tiltak for å bruke helsedata til å styrke forskning og helsenæring

En ny rapport fra BCG som ble lansert under Norway Life Science-konferansen anbefaler konkrete tiltak på fem områder for å utnytte Norges unike helsedata bedre til helseforskning og næringsutvikling.

Rapporter

Les om utviklingen av Oslo Science City og temaene vi arbeider med.

Les mer