Kunnskap og innovasjon

Oslo Science City er Norges mest kunnskapstette område. Innenfor fire faglige gravitasjonsfelt har vi samlet internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer som utvikler nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer og legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige arbeidsplasser, i samspill med næringsliv og offentlig sektor.