Områdeutvikling

Flere titalls milliarder kroner investeres i bygninger og infrastruktur i Oslo Science City-området. Her kan du lese mer om byggeprosjektene som medlemmene våre planlegger og gjennomfører.

Planlagte og pågående prosjekter

Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget bygges av Statsbygg for Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og blir landets største og mest avanserte universitets- og sykehusbygg når det står ferdig i 2026.

Campus Ullevål

Campus Ullevål blir en bærekraftshub for forskningsmiljøer, oppstartsbedrifter og etablerte selskaper innen klima, energi, miljø, samfunnssikkerhet og infrastruktur. Bygget står ferdig i 2026.

Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som samler regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gir lokalsykehustilbud til om lag 200 000 pasienter.

Nye Radiumhospitalet

Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus med nytt klinikk- og protonbygg som knytter forskning og pasientbehandling enda tettere sammen. De nye byggene tas i bruk i 2024.

Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster Innovation Park utvides nå med rundt 12 000 kvadratmeter med laboratorier og kontorlokaler som blir en møteplass for forskere og bedrifter.

Marienlyst

Ferd Eiendom skal utvikle NRKs gamle hovedkvarter til et mangfoldig, grønt og levende bo- og bymiljø som gjør Marienlyst til et midtpunkt i nabolaget.

Forskningsparken

Forskningsparken har fått godkjent plansak om en utvidelse på 18.000 m2. Plansaken omfatter utvidelse på eksisterende grunn og vil gi rom for mer virksomhet innen akademia, forskning og vekstbedrifter.

SINTEF

Forskningsveien 1 er ferdig ombygget til et fremtidsrettet forskningsbygg for SINTEF. En fortsettelse av Forskningsveien 1, Forskningsveien 1 B, er nå under bearbeidelse med planlagt ferdigstillelse 2026/2027. Bygget vil bli i overkant av 10.000 m2 og beregnet for SINTEF og samarbeidspartnere.

Nyheter