Administrasjon

Christine Wergeland Sørbye

Administrerende direktør
christine@oslosciencecity.no
TLF: +47 958 33 707

Christine Wergeland Sørbye leder arbeidet med å utvikle innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Sørbye har bakgrunn fra Oslo kommune der hun har ledet en rekke utviklingsprosjekter med deltakelse fra privat og offentlig sektor, bl.a. arbeidet med å utvikle Campus Oslo – strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Sørbye er Cand. Ed. fra profesjonsstudiet i pedagogikk ved Universitet i Oslo, med spesialisering innen ledelse, organisasjon og læring.

Katrine Vetlesen

Fagdirektør
katrine@oslosciencecity.no
TLF: +47 920 17 945

Katrine Vetlesen kommer fra stillingen som Vice President Energy Innovation & Programs hos Energy Valley. De siste årene har hun vært ansvarlig for etableringen av klyngens innovasjonsplattform. Hun har tidligere jobbet med en rekke innovasjonsprogrammer og -miljøer i Norge, og hun har erfaring fra European Space Agency i Nederland. Katrine er sivilingeniør i telekommunikasjon fra NTNU, og har også en mastergrad i forretningsutvikling og strategi fra NTNU og en mastermodul i innovasjonsledelse fra BI.