Administrasjon

Christine Wergeland Sørbye

Administrerende direktør
christine@oslosciencecity.no
TLF: +47 958 33 707

Christine Wergeland Sørbye leder arbeidet med å utvikle innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Sørbye har bakgrunn fra Oslo kommune der hun har ledet en rekke utviklingsprosjekter med deltakelse fra privat og offentlig sektor, bl.a. arbeidet med å utvikle Campus Oslo – strategi for utvikling av Oslo som kunnskapshovedstad. Sørbye er Cand. Ed. fra profesjonsstudiet i pedagogikk ved Universitet i Oslo, med spesialisering innen ledelse, organisasjon og læring.

Katrine Vetlesen

Fagdirektør
katrine@oslosciencecity.no
TLF: +47 920 17 945

Katrine Vetlesen kommer fra stillingen som Vice President Energy Innovation & Programs hos Energy Valley. De siste årene har hun vært ansvarlig for etableringen av klyngens innovasjonsplattform. Hun har tidligere jobbet med en rekke innovasjonsprogrammer og -miljøer i Norge, og hun har erfaring fra European Space Agency i Nederland. Katrine er sivilingeniør i telekommunikasjon fra NTNU, og har også en mastergrad i forretningsutvikling og strategi fra NTNU og en mastermodul i innovasjonsledelse fra BI.

Hallvard Kvale

Kommunikasjonsansvarlig
hallvard@oslosciencecity.no
TLF: +47 976 90 076

Hallvard Kvale har en doktorgrad i samtidshistorie fra Universitetet i Oslo og har bred erfaring innen forsknings- og kunnskapskommunikasjon. Han har tidligere vært kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet, kommunikasjonsleder ved Institutt for samfunnsforskning og spesialrådgiver i Avdeling for strategi, rådgivning og samfunnsdialog i Forskningsrådet. I 2020 ga han ut boka «Fremtidsmennesket - hva den bioteknologiske revolusjonen betyr for deg» sammen med Sigrid Bratlie.

Selma Lyche-Campos

Administrasjonsmedarbeider
selma@oslosciencecity.no
TLF: +47 468 57 779

Selma Lyche-Campos kommer fra stillingen som forskningstekniker på Universitetet i Oslo. Hun har en mastergrad i biovitenskap fra Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet som konsulent på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Avdeling for personalstøtte, Universitetet i Oslo.