Oppstartsmiljøer

Et flertall av de teknologi- og kunnskapsbaserte oppstartsbedriftene i Oslo holder til i Oslo Science City. Her kan de samarbeide med ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og flere inkubatorer tilbyr dem lokaler, nettverk og tjenester som de trenger for å kunne vokse.

Antallet oppstartsselskaper med kobling til medlemmene i Oslo Science City øker kraftig. En kartlegging fra Menon har vist at et flertall av de teknologi- og kunnskapsbaserte oppstartsbedriftene i Oslo holder til i innovasjonsdistriktet. Vellykkede selskaper som Nykode, Kahoot! og Spacemaker kommer alle fra disse miljøene.

Oslo Cancer Cluster Incubator, inkubatorene Aleap, Sharelab og Startuplab i Forskningsparken, samt miljøene rundt Sintef spiller en viktig rolle i å hjelpe frem oppstartsbedriftene. De tilbyr lokaler, nettverk og tilgang til kunnskap og tjenester knyttet til blant annet forretningsutvikling, juss, immaterielle rettigheter, finansiering og regnskap – slik at oppstartsbedriftene kan drive med det de kan best.

Teknologioverføringsselskaper (TTO-er) som Inven2 og SINTEF TTO er viktige for å sikre at de beste idéene fra forsknings- og innovasjonsarbeid blir tatt i bruk når nye produkter og tjenester skal utvikles. I tillegg har Universitetet i Oslo etablert innovasjonsenheten Veksthuset for verdiskaping som skal fremme en sterkere innovasjonskultur, drive idéstimulering og gi studenter og forskere verktøy, insentiv og kunnskap til å ta sine innovative idéer videre. Oslo universitets­sykehus har også etablert en ny klinikk for teknologi og innovasjon som skal bidra til trygg og effektiv innføring av ny teknologi og å utvikle fremtidens pasientbehandling.

I Oslo Science City ønsker vi å ha en blanding av nye oppstartsbedrifter og større, etablerte kunnskapsbedrifter. Når slike ulike selskaper kan samspille og utveksle ideer og erfaringer, i samarbeid med sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer, gjør de hverandre enda bedre. Flere av medlemmene våre jobber derfor med å tilby moderne og fleksible kontorlokaler, samt tilgang på infrastruktur som ulike laboratorier og logistikkløsninger, som fyller behovene til både store og små selskaper – og til skaleringsselskaper som vokser raskt.

Det finnes mange typer nyskaping, og ikke alle innovative idéer kan eller skal kommersialiseres. Vi trenger også samfunnsinnovasjon og sosialt entreprenørskap som kan forbedre tjenestene fra offentlig sektor, forbedre livene til utsatte grupper og på andre måter skape verdier som gjør samfunnet bedre. Derfor er også denne typen innovasjon et viktig satsingsfelt i Oslo Science City.