Arrangement

Akademisk samarbeid eller boikott?

I kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina og Israels angrep på Gaza er spørsmålet om akademisk boikott brennaktuelt. Hva er prisen for holde kontakt og hva er prisen for bryte?

I kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina og Israels angrep på Gaza er spørsmålet om akademisk boikott brennaktuelt. Hva er prisen for holde kontakt og hva er prisen for bryte?

For å diskutere disse betente spørsmålene har vi invitert dekan Solveig Kristensen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, direktør Iver B. Neumann, Fridtjof Nansens institutt og professor Hans Petter Graver, leder av menneskerettighetskomiteen i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Etter deres innledninger, vil det bli paneldebatt med mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen.

mandag 29. april
16:00-17:30
Domus Bibliotheca