Oslo Science City Arena

Konferansekonseptet Oslo Science City Arena er utviklet som en møteplass for å løfte frem særlig viktige samfunnsutfordringer hvor bredt samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer er nødvendig for å finne de beste løsningene.

Innovasjonsdistriktet Oslo Science City er en plattform for samarbeid mellom forskere, oppstartsmiljøer, næringsliv, myndigheter, studenter og offentlig sektor. Oslo Science City Arena-konferansene er en mulighet til å oppleve innovasjonsdistriktet i praksis og se kraften disse aktørene har når de går sammen for å løfte særlig viktige samfunnsutfordringer og finne løsningene vi trenger.

Arenakonferansene kjennetegnes av at de involverer relevante aktører på tvers av fagfelt og sektorer, løfter spisse og konkrete problemstillinger, er mulighetsorienterte og setter klare mål for hva som skal oppnås. Foreløpig har vi etablert Oslo Science City Arena-konferanser for livsvitenskap, sensorteknologi, klimatilpasning, demokrati og energi. Disse arrangeres årlig eller annethvert år.

Disse konferansene arrangeres av brede grupper av partnere som omfatter både medlemmer av innovasjonsdistriktet og andre ledende aktører på fagfeltet. Utvalgte kunnskapsbaserte virksomheter innen offentlig og privat sektor inviteres til å være med i utviklingen og gjennomføringen av som industripartnere. Til sammen innehar partnerne en unik kombinasjon av ledende fagkunnskap og praktisk erfaring som gjør dem i stand til å løfte frem de viktigste spørsmålene og utviklingene på feltet, slik at konferansedeltakerne alltid går hjem med nye innsikter og ideer.

Oslo Science City Arena-konferansene er viktige møteplasser for å utvikle kunnskap og nettverk, men de er også utgangspunkt for langsiktige, strategiske samarbeid. Under planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av konferansen utvikles nye forbindelser og samarbeidsprosjekter som gjør at en Oslo Science City Arena-konferanse setter avtrykk gjennom hele året.

Nyheter