Arrangement

Demokratikonferansen

Hva er demokratiets status, her hjemme og ute i verden? Velkommen til Norges største demokratikonferanse, arrangert av Universitetet i Oslo og Oslo Science City.

Hva er demokratiets status, her hjemme og ute i verden? Velkommen til Norges største demokratikonferanse, arrangert av Universitetet i Oslo og Oslo Science City.

Hvilke demokratiske konsekvenser ser vi av krigen i Ukraina? Hvordan utfordrer klima- og naturkrisen demokratiet? Og hva med digitalisering og KI?

Dette er noen av temaene som løftes fram når en mengde ledende forskere, politikere og andre samfunnsaktører samles under Demokratikonferansen 2024. Her får du blant annet statusrapporter fra ledende forskere om demokratiets tilstand lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og spennende debatter med aktører fra alle deler av det norske samfunnet.

Demokratikonferansen er en Oslo Science City Arena-konferanse som arrangeres av Universitetet i Oslo (ved den tverrfaglige satsingen UiO:Demokrati) og Oslo Science City, med støtte fra Sparebankstiftelsen og Oslo kommune.

torsdag 18. april
09:00-17:00
Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.