Arrangement

Antropocen: Globalisering og mangfold

Parallellene mellom naturtap og kulturtap er mange, men de har vært lite studert. Denne forelesningen betrakter globaliseringens virkning på mangfold både i kultur og natur samtidig, og diskuterer både likheter og forskjeller.

Parallellene mellom naturtap og kulturtap er mange, men de har vært lite studert. Denne forelesningen betrakter globaliseringens virkning på mangfold både i kultur og natur samtidig, og diskuterer både likheter og forskjeller.

Forelesningen vil bli holdt av sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. (https://www.sv.uio.no/sai/personer/vit/geirthe/)

Etter forelesningen vil forsker ved Senter for utvikling og miljø Arve Hansen (https://www.sum.uio.no/personer/vit/arvehan/index.html) komme med en respons til foredraget.

Om Antropocen

Antropocen, menneskets tidsalder, er foreslått som navn på den geologiske epoken vi nå går inn i. Mennesket anses som den viktigste faktor i de radikale endringer vi nå ser i klima og atmosfære, naturtap, kryosfære, hav og innsjøer. FNs klimapanel (IPCC) slo i 2021 fast at klimaendringene er utløst av menneskelig aktivitet. Det indikerer en ny sammenheng mellom menneske og natur.

onsdag 22. mai
16:00-18:00
Domus Bibliotheca