Arrangement

Antropocen: Klimaendringer og naturtap

Hva er de viktigste fysiske endringene i klimasystemet?

Hva er de viktigste fysiske endringene i klimasystemet?

Forelesningen går gjennom de viktigste fysiske endringene i klimasystemet og deres konsekvenser for natur og samfunn. Endringer i klimasystemet kan føre til klimaendringer som global oppvarming eller mer ekstreme værforhold.

Foredraget vil også peke på mulige alternativer for å begrense disse endringene, inkludert klima-fiksing. Klima-fiksing er i dag et svært kontroversielt tema, på grunn av usikkerhet rundt effektiviteten, sikkerheten og potensielle bivirkninger av slike tiltak. Samtidig blir det stadig mer aktuelt for hvert år, siden man ikke ser reduksjon i globale utslipp av klimagasser.

Forelesningen vil bli holdt av professor og meteorolog Trude Storelvmo. (https://www.mn.uio.no/geo/personer/vit/metos/truds/index.html)

Etter forelesningen vil det komme en respons til foredraget. Hvem dette er, annonseres senere.

onsdag 17. april
16:15-18:00
Domus Bibliotheca