Thermo Fisher satser i Oslo Science City

Selskapet utvider aktiviteteten i Oslo, i nært samarbeid med forsknings- og oppstartsmiljøene ved Radiumhospitalet og Oslo Cancer Cluster.

Det bygges i innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Like ved Blindern reiser Livsvitenskapsbygget seg, som et av Nord-Europas største og mest avanserte universitets- og sykehusbygg. Over veien fra Ullevaal stadion bygges Campus Ullevål, som skal bli et kraftsenter for forskning og innovasjon innen klima, energi og miljø. Og vegg i vegg med Radiumhospitalet skal Oslo Cancer Cluster Innovation Park utvides med 12 000 kvadratmeter med laboratoriefasiliteter og kontorer.

En betydelig andel av det nye arealet i innovasjonsparken skal fylles av Thermo Fisher Scientific, som del av en stor utvidelse av forsknings- og produksjonsaktiviteten deres i Norge. Selskapet har lenge samarbeidet tett med fagmiljøene ved Radiumhospitalet, men skal nå flytte forskningsavdelingene sine enda tettere på forsknings- og oppstartsmiljøene ved Radiumhospitalet og Oslo Cancer Cluster.

– Thermo Fisher er et globalt selskap som velger å investere i Oslo fordi vi finner kompetanse her som er unik i verdenssammenheng og fordi det hjelper oss å støtte innovatørene vi har som partnere i arbeidet med å utvikle livreddende behandlinger til dem som trenger det mest, sier Malin Karlsson, som er General Manager Bead Business i selskapet.

Investerer i forskning og produksjon
En sentral del av Thermo Fishers virksomhet i Norge er basert på de super-paramagnetiske Ugelstad-kulene, som selges under navnet Dynabeads. Dynabeads er mikroskopiske polymerpartikler som er fremstilt slik at alle kulene er nøyaktig like store. Industriell produksjon av Dynabeads i Norge ble startet i 1986, basert på forsknings- og innovasjonsarbeidet til professor John Ugelstad, som arbeidet på SINTEF. Kulene brukes til en rekke formål innen forskning, diagnostikk og medisin, blant annet i moderne immunterapi mot kreft.

Nå har selskapet vedtatt å investere mer i utvidet kapasitet for produksjon, forskning og utvikling av Dynabeads de neste årene. Forsknings- og utviklingsdirektør Erlend Ragnhildstveit forteller at dette i norsk sammenheng er en betydelig ekspansjon innen industriell bioteknologi.

– De siste 15 årene har vi nesten tredoblet investeringene i forskning og utvikling her i Norge, og bygget samarbeid med forskere og oppstartsselskaper over hele Oslo Science City, sier han, og fremhever felter som celleterapi, mRNA-vaksineteknologi, diagnostikk og basalforskning som sentrale for selskapets forsknings- og utviklingsaktiviteter fremover.

Produserer i Norge
Satsingen på Dynabeads inkluderer også en utvidelse og oppgradering av produksjonsfasilitetene som ligger på Lillestrøm. Alle selskapets kartlegginger har konkludert med at denne produksjonen er så avansert og verdifull at det lønner seg å beholde den i Norge.

– Kjemisk sett er det de samme prosessene som Ugelstad utviklet, men produksjonen nå er mer avansert og omfanget er mye større. Å produsere kulene tar opp mot 16 uker, og begynner helt fra scratch med enkle kjemikalier uten bruk av halvfabrikata utenfra, forteller Anne Haugland, som er Director Operations & Site Leader for produksjonen på Lillestrøm.

– Det er en stor styrke for oss å ha forskningen og produksjonen samlet her i Norge, det øker både kompetansen og kvaliteten, legger Malin Karlsson til.

Selskapet er også opptatt av å dyrke frem neste generasjons talenter, og samarbeider både med innovasjonsprogrammet Spark ved Universitetet i Oslo og med forskerlinjen på Ullern videregående skole.

Samarbeid åpner muligheter
Den norske samfunnsmodellen er et fortrinn for selskapets virksomhet her, mener Karlsson, siden den gjør det enklere å rekruttere høykompetent internasjonal arbeidskraft.

– Mange fra andre land ønsker å bo i et trygt og stabilt samfunn hvor det er mulig å kombinere karriere og familieliv, sier hun.

Karlsson peker på Oslo Science Citys rolle som en plattform for samarbeid mellom forskning, næringsliv og offentlige aktører som en annen grunn til å satse på forskning og utvikling i Oslo.

– Denne typen samarbeid dytter oss fremover og åpner muligheter vi ikke ser selv, understreker hun.

Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City, mener at denne typen nært og langsiktig samarbeid mellom ledende forskningsmiljøer og kunnskapsbasert næringsliv er et fremragende eksempel på hva Norges første innovasjonsdistrikt skal være.

– 70 prosent av all medisinsk forskning i Norge foregår i Oslo Science City, og her er sentrale aktører langs hele verdikjeden for helsenæring samlet. Utviklingen av en sterk helsenæring i Norge vil skje gjennom et samspill mellom industrien og de ledende forskningsmiljøene. Thermo Fishers viktige investeringsbeslutning bekrefter potensialet i denne strategien, sier Wergeland Sørbye.

Setter Norge på verdenskartet
Jónas Einarsson har hatt en helt sentral rolle i utbyggingen av Oslo Cancer Cluster Innovation Park, som administrerende direktør i investeringsstiftelsen Radforsk. Han sier at det nye byggetrinnet og Thermo Fishers satsing i området er en viktig del av å oppfylle visjonen han har hatt for området rundt Radiumhospitalet siden tidlig på 2000-tallet.

– Dette betyr enormt mye for Oslo som kunnskapsby. Nå utvikler vi et fullstendig økosystem for kreftforskning på høyt internasjonalt nivå. Det setter Norge på verdenskartet, og gir et solid bidrag til bedre behandling for kreftpasientene, sier han.

Instituttleder Kjetil Taskén ved Institutt for kreftforskning på Oslo Universitetssykehus viser til den lange historien med innovasjon og vellykkede kommersialiseringer i dette området. Han understreker at en avgjørende faktor for denne suksessen har vært nærhet mellom kreftforskningsmiljøet ved instituttet, de kliniske miljøene på Radiumhospitalet og industripartnere, i tillegg til innovasjonskompetansen i RadForsk og senere Oslo Cancer Cluster.

– Det gode samarbeidet med Thermo Fisher går helt tilbake til starten på selskapet Dynal på slutten av 1980-tallet, hvor tett interaksjon med forskningsmiljøene hos oss var så viktig for utvikling av nye produkter at Dynal la forskningsavdelingen sin på Montebello. Dette samarbeidet har fortsatt gjennom snart 40 år og har utviklet og endret seg til å omfatte nye områder som for eksempel celleterapi. Det setter vi stor pris på og ser frem til fortsettelsen, sier Taskén.