Aktivitet og entusiasme i Oslo Science City

Den høye aktiviteten innen forskning, innovasjon og byutvikling i Norges første innovasjonsdistrikt stod sentralt da Oslo Science City inviterte medlemmer og samarbeidspartnere til nettverkssamling.

Mer enn 120 ledende representanter fra forskning, næringsliv, oppstartmiljøer, studentorganisasjoner og offentlig sektor fylte Store Studio på Marienlyst da Oslo Science City inviterte til nettverkssamling 21. august. I tillegg til å knytte nye forbindelser og nettverk, fikk deltakerne oppdateringer om både forsknings- og innovasjonsarbeidet blant medlemsorganisasjonene og om noen av byggeprosjektene som er planlagt i området.

– Det er utrolig inspirerende å se at stadig flere ønsker å bli med på å bygge Norges første innovasjonsdistrikt her i landets mest kunnskapstette område. Sammen skal vi utvikle et kraftsenter for forskningsbasert innovasjon og skape et dynamisk og bærekraftig byområde hvor det er godt å leve, studere og arbeide, sier Oslo Science Citys administrerende direktør Christine Wergeland Sørbye. Hun ønsket velkommen og loste alle trygt gjennom rekker av presentasjoner og samtaler.

Grønt og mangfoldig på Marienlyst
Den gamle NRK-tomten på Marienlyst, hvor Store Studio står, er kjøpt opp av Oslo Science City-medlemmet Ferd. Her skal Ferd Eiendom bygge et mangfoldig, grønt og levende urbant område, med en blanding av boliger, næringsliv og serverings- og kulturtilbud. Planene for utbyggingen ble presentert på nettverksmøtet av Ferds styreleder Johan H. Andresen, Ferd Eiendoms administrerende direktør Camilla Krogh og Øyvind Svare Lorentzen, som er direktør for Marienlyst i Ferd.

– Vi skal bygge et nytt og levende byområde på Marienlyst, samtidig som vi tar vare på kulturskatter som nettopp Store Studio. Derfor var det ekstra passende å få presentere planene her i disse tradisjonsrike omgivelsene, sier Johan H. Andresen.

Marienlyst-tomten ligger på nedre del av Oslo Science City-området, som strekker seg fra Majorstuen i sør opp til Rikshospitalet i nord. Ferds utbyggingsprosjekt er en viktig del av planene om å øke antallet boliger i innovasjonsdistriktet og gjøre det til et enda mer attraktivt sted å bo.

– Dette blir en stor utbygging som vil sørge for et betydelig antall boliger og mer byliv i området. Åpne førsteetasjer med et rikt serverings- og kulturtilbud og rom for ulike typer næringsliv skal bidra til å sørge for at det er liv og aktivitet fra morgen til kveld. Vi vil skape et område som fremtidige generasjoner kan nyte godt av, utdyper Andresen.

Viktige prosesser og prosjekter
Representanter fra forsknings- og innovasjonsmiljøene ga også oppdateringer om arbeidet med flere viktig prosesser og prosjekter:

  • Direktør Carl Henrik Gørbitz fra UiO:Livsvitenskap fortalte om Oslo Science City Arena-konferansen Norway Life Science og arbeidet i livsvitenskapsmiljøene på universitetet.
  • Administrerende direktør Bjørn Erik Reinseth fra Forskningsparken informerte om Health2B, den nye arenaen for offentlig-privat helsesamarbeid i Forskningsparken.
  • Strategi- og kommunikasjonsdirektør Vincent Fleischer fra SINTEF ga en oppdatering fra arbeidet med å skape enda sterkere oppstartsmiljøer i Oslo Science City-området.
  • Administrerende direktør Jónas Einarsson fra Radforsk informerte om utvidelsen av Oslo Cancer Cluster Innovation Park.
  • Viserektor Per Morten Sandset fra Universitetet i Oslo fortalte om innovasjonsarbeidet på universitetet.
  • Rektor Karen Spens ved Handelshøyskolen BI, som er det nyeste Oslo Science City-medlemmet, snakket om hva BI ønsker å bringe inn i arbeidet med innovasjonsdistriktet.
  • Visedekan Knut Mørken og student Jannik Eschler fra Universitetet i Oslo fortalte om arbeidet med studentinnovasjon på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Verdensledende kompetanse
Deltakerne fikk også en introduksjon til Oslo Science Citys fire faglige gravitasjonsfelter. Dette er fagområder hvor det finnes eller realistisk kan bygges verdensledende kompetanse blant fagmiljøene i Oslo Science City.

Direktør Tore Rem ved den tverrfaglige satsingen UiO:Demokrati fortalte om arbeidet innen gravitasjonsfeltet Demokrati og inkludering. Mulighetene for bredt samarbeid innenfor gravitasjonsfeltet Helse og livsvitenskap ble diskutert av administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst, kommunaldirektør Svein Lyngroth fra Oslo kommune og dekan Hanne Flinstad Harboe fra Universitetet i Oslo.

Deretter presenterte SINTEF-direktør Alexandra Bech Gjørv og UiO-dekan Solveig Kristensen den offensive satsingen innenfor gravitasjonsfeltet digitalisering og beregningsvitenskap. Det hele ble avsluttet med en samtale om gravitasjonsfeltet Klima, energi og miljø mellom de administrerende direktørene Lars Andresen fra NGI og Bjørne Grimsrud fra Transportøkonomisk Institutt og prodekan Bjørn Jamtveit fra UiO.

– Jeg er fornøyd med all aktiviteten og alt engasjementet i Oslo Science City. Denne typen samlinger er viktig for å skape nye nettverk og samarbeid som hjelper oss å bygge et internasjonalt ledende innovasjonsdistrikt, sier UiO-rektor Svein Stølen, som er styreleder i Oslo Science City.

Rike kunnskaps- og innovasjonstradisjoner
Etter det faglige programmet inviterte Opplysningsvesenets fond (OVF) til mingling og underholdning på tradisjonsrike Vestre Aker prestegård. Det ble høy stemning da Robert Stoltenberg overraskende dukket opp som løssluppen prest som hjalp OVF-leder Ole-Wilhelm Meyer å døpe prestegården til «rådhuset i Oslo Science City».

– Opplysningsvesenets fond er en stolt bærer av de rike kunnskaps- og innovasjonstradisjonene i Oslo Science City-området. Som tomteeier og utvikler i området gleder vi oss til å være med på å videreføre denne tradisjonen ved å bidra til å bygge et innovasjonsdistrikt som Oslo og Norge kan være stolte av, sier Ole-Wilhelm Meyer.