Engasjert besøk fra Forskningsrådet til Oslo Science City

– Det er inspirerende å se hvordan forskningsinstitusjoner, næringsliv, oppstartsbedrifter og offentlige aktører jobber målrettet sammen i Oslo Science City, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Publisert: 20. mars 2024

Hele bredden i Norges første innovasjonsdistrikt ble presentert da administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, tok med seg ledergruppen sin til Oslo Science City.

En rekke ledere og ledende forskere fra medlemmene i Oslo Science City presenterte satsinger og samarbeid innen alle innovasjonsdistriktets fire tematiske gravitasjonsfelt: Helse og livsvitenskap, Digitalisering og beregningsvitenskap, Demokrati og inkludering, samt Klima, energi og miljø.

– Skal vi nå målene om grønn omstilling og økt bærekraftig verdiskaping, må vi bli enda bedre til å ta forskningen raskere i bruk. Det er inspirerende å se hvordan forskningsinstitusjoner, næringsliv, oppstartsbedrifter og offentlige aktører jobber målrettet sammen i Oslo Science City for å videreutvikle forskningen som gjøres der til nye løsninger og nye arbeidsplasser, sier Sundli Tveit.

Energi, klimatilpasning og utslippsfri mobilitet

Etter at UiO-rektor og styreleder Svein Stølen ønsket velkommen, ga administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye, en introduksjon til innovasjonsdistriktet, som en plattform for samarbeid og forskningsbasert innovasjon. Deretter fortalte UiO-viserektor Per Morten Sandset, og NHO-direktør Idar Kreutzer, som leder hver sin arbeidsgruppe i Oslo Science City, om samarbeidsarenaer, forskningsfinansiering og næringslivsinvolvering.

Innen gravitasjonsfeltet klima, energi og miljø ble det holdt presentasjoner om fremtidens energisystemer, klimatilpasning og utslippsfri mobilitet av henholdsvis Vebjørn Bakken fra UiO:Energi og miljø, Lars Andresen fra NGI og Bjørne Grimsrud fra Transportøkonomisk institutt.

Prorektor Åse Gornitzka ved UiO fortalte om arbeidet med demokrati og inkludering i innovasjonsdistriktet.

Digitalisering, kunstig intelligens og livsvitenskap

Morten Dalsmo ga en introduksjon til arbeidet med digitalisering og beregningsvitenskap, før arbeidet med kunstig intelligens ble presentert av André Teigland fra Norsk Regnesentral, Solveig Kristensen fra UiO og Idar Kreutzer, som leder det strategiske rådet for partnerprogrammet til den store KI-satsingen dScience.

Kvanteforsker Marianne Bathen ga en introduksjon til kvanteteknologi, før Alexandra Bech Gjørv fra Sintef og Bjørn Jamtveit fra UiO innledet om arbeidet med materialteknologi, sensorer og mikrosystemer.

Fra gravitasjonsfeltet helse og livsvitenskap fortalte Per Morten Sandset fra UiO, Bjørn Atle Bjørnbeth fra Oslo universitetssykehus og Alexandra Bech Gjørv fra Sintef om mulighetene som følger med to av de største byggeprosjektene i Oslo Science City-området: Livsvitenskapsbygget og Nye OUS. Jan Bjålie fra UiO fulgte opp med et innlegg om de strategiske satsingsområdene biomedisin og helsedata.

Store muligheter for samarbeid

Etter en innledende kommentar fra Mari Sundli Tveit, fulgte en engasjert diskusjon om innovasjonsdistriktets viktige rolle i utviklingen av sterke og innovative økosystemer med internasjonal gjennomslagskraft. Tettere samarbeid mellom de sterke kunnskapsinstitusjonene, økt fokus på innovativ forskningsfinansiering, synliggjøring av våre styrker samt økt samspill med oppstartsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor ble løftet frem som viktige bidrag.

Deltakerne fikk også en omvisning på MiNaLab, som er et laboratorium for mikro- og nanoteknologi, og som drives i samarbeid mellom Sintef og Universitetet i Oslo.

– Jeg er imponert over hvordan Sintef og universitetet har bygget opp MiNaLab til et internasjonalt ledende miljø for forskning på avansert sensorteknologi og produksjon av sensorer for det internasjonale markedet. Dette er et fagfelt som kommer til å bli stadig viktigere i vår digitale verden, og her har vi allerede kompetanse i toppklasse i Norge, sier Mari Sundli Tveit.

Oslo Science Citys administrerende direktør Christine Wergeland Sørbye ser store muligheter for samarbeid mellom Forskningsrådet og innovasjonsdistriktet.

– Oslo Science City er en effektiv plattform for samarbeid om fremragende forskning og kunnskapsbasert innovasjon. Slik legger vi til rette for at forskning tas i bruk til å løse samfunnsutfordringer og stimulere bærekraftig verdiskaping. Her har vi og Forskningsrådet felles interesser og mange muligheter til å spille godt sammen, sier hun.