Samlet på første møte i arbeidsgruppen: Ole A. Andreassen (UiO/OUS), Jan Terje Andersen (UiO/OUS), Melinka Butenko (UiO), Christine Wergeland Sørbye (Oslo Science City), Torbjørn Omland (UiO/Ahus), Mona Elisabeth Rootwelt Revheim (OUS/UiO), Kjetil Taskén (OUS/UiO), Monica Larsen (Legemiddelindustrien), Geir Klinkenberg (SINTEF Industri), Hilde Nebb (Veksthuset for verdiskaping) og Tom Hemming Karlsen (OUS/UiO).

Fremragende arbeidsgruppe for biomedisin

Professor Kjetil Taskén leder Oslo Science Citys nye arbeidsprosess for biomedisin, og har satt sammen en arbeidsgruppe som skal være en tenketank med ledende aktører fra hele forsknings- og innovasjonssystemet.

Publisert: 15. april 2024

Gjennom en inkluderende prosess som involverte mer enn 500 personer, har Oslo Science City identifisert fire faglige gravitasjonsfelter hvor innovasjonsdistriktet har, eller realistisk kan bygge, internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer: Helse og livsvitenskap, digitalisering og beregningsvitenskap, demokrati og inkludering, samt klima, energi og miljø.

Nå er arbeidet godt i gang med å opprette faglige arbeidsgrupper hvor aktører fra hele økosystemet for forskning og innovasjon kan koordinere og videreutvikle arbeidet i innovasjonsdistriktet. Innenfor hver arbeidsgruppe organiseres arbeidet i faglig mer spesialiserte arbeidsprosesser.

Avgjørende å få til ting sammen

Kjetil Taskén, som er en av Norges ledende kreftforskere, har takket ja til å lede arbeidsprosessen for biomedisin, som er del av det faglige gravitasjonsfeltet helse og livsvitenskap. Taskén er professor ved Universitetet i Oslo og har siden 2018 vært instituttleder ved Institutt for kreftforskning på Oslo Universitetssykehus.

Han sier at han ønsker at arbeidsgruppen skal fungere som en slags tenketank som kan komme opp med ideer til innsatsområder hvor det kan formuleres tydelige oppdrag eller såkalte «missions». Disse oppdragene skal kjennetegnes av at de har klart definerte medisinske eller andre behov og forskningsmessig tyngde, i tillegg til at det finnes innovasjonskraft i miljøene og/eller etablerte kontakter med næringsinteresser som kan videreutvikle forskningsfunnene.

– Det er helt avgjørende at dette arbeidet handler om hva aktørene kan få til sammen, ikke om posisjonering av enkeltinstitusjoner eller enkeltpersoner. Vi skal altså lage eksempler og fortelle historier om hvilke større oppdrag som miljøene og aktørene bare kan løse i fellesskap, og hvor det kan utløses større investeringer fra offentlig eller privat side, forteller Taskén.

Sterke fagpersoner med bred kompetanse

Taskén har satt sammen en imponerende gruppe av ledende representanter fra hele forsknings- og innovasjonssystemet. Interessen for å være med i arbeidsgruppen har vært stor i fagmiljøene.

– Gruppen for biomedisin er sammensatt av sterke fagpersoner med evne til å bidra vesentlig til en slik gruppeprosess. Medlemmene har kompetanse innen et bredt spekter av biomedisinske fagområder hvor vi har fremragende forsknings- og innovasjonsmiljøer i Oslo, sier Taskén.

Seniorrådgiver Monica Larsen i Legemiddelindustrien er ett av medlemmene i gruppen. Hun understreker at det er viktig at de ledende aktørene innen biomedisin jobber sammen om innsatsområder der fagmiljøene er sterke.

– Økt forskning- og innovasjonssamarbeid med næringslivet er et mål, og derfor er det veldig viktig at helseindustrien er koblet på disse arbeidsstrømmene fra starten av, sier Larsen.

Medlemmene av arbeidsgruppen er: