Gode råd om verdifull studentinnovasjon

En fokusgruppe med engasjerte ph.d.- og masterstudenter har flere gode råd til hvordan flere studenter kan engasjeres i innovasjonsarbeid.

Studenter er en viktig del av samfunnets innovasjonskraft. Ved å engasjere seg i innovasjonsarbeid allerede under studietiden, utvikler studentene viktige ferdigheter som kompleks problemløsing og kreativ tenking, noe som bidrar til å gjøre dem attraktive i arbeidslivet. Samtidig utvikler noen allerede i studietiden nyskapende produkter, tjenester eller løsninger som kan danne grunnlaget for å starte sitt eget oppstartsselskap.

Med både Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI som medlemmer, er 40 000 studenter del av Oslo Science City. Nå skal vi legge til rette for at flere studenter kan engasjere seg i innovasjon og nyskaping, i samarbeid med ledende forskningsmiljøer og kunnskapsbasert næringsliv.

– Studentene representerer en av de virkelig store ressursene i Oslo Science City. For studenter som ønsker å arbeide med innovasjon og nyskaping, kan Oslo Science City være en god plattform for å komme i kontakt med oppstartsmiljøer, næringsliv og viktige aktører i offentlig sektor. Sammen med Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI, våre øvrige medlemmer og strategiske partnere ønsker vi å legge til rette for studentinnovasjon, sier administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye.

Flere store konferanser
Medlemmene i innovasjonsdistriktet har etablert konferansekonseptet Oslo Science City Arena, hvor ledende aktører fra forskning, oppstartsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor løfter viktige samfunnsspørsmål og etablerer nye samarbeid. Det neste året skal det blant annet arrangeres Arena-konferanser med energi, livsvitenskap, klimatilpasning, demokrati og sensorteknologi som tema.

Et sentralt tema i planleggingen av konferansene er å se på hva som skal til for å engasjere studenter på denne plattformen. Ph.d.-kandidaten Stephen Leach fra Humboldt-universitetet i Berlin har hospitert fire uker i Oslo Science City som del av en utvekslingsordning gjennom det europeiske universitetsnettverket Circle U. I denne perioden jobbet han med studentinnovasjon som tema. Han så også på nye konsepter og ideer for å engasjere studenter på Arena-konferansene.

Stephen er i ferd med å fullføre doktoravhandlingen i beregningskjemi, hvor han gjør digitale simuleringer av molekyler og materialer på atomnivå. Han ønsket imidlertid et avbrudd fra sluttspurten fordi han selv har savnet et tilbud om å engasjere seg mer praktisk i prosjekter utenfor kontoret. Derfor søkte han på prosjektet hos Oslo Science City, og fikk tilslag i konkurranse med gode søkere fra flere andre land.

En rekke møter og diskusjoner
I løpet av oppholdet i Oslo hadde Stephen en lang rekke møter, befaringer og diskusjoner med både studenter, forskere og ledelse fra ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI, SINTEF og NGI. I samarbeid med Oslo Science City, Circle U og Universitetet i Oslo fikk Stephen ansvar for å arrangere en fokusgruppe med 11 ph.d.- og masterstudenter fra ulike fagfelt for å få innsikt i deres tanker og forslag til nye tiltak for å engasjere studentene.

– Fokusgruppen ble arrangert sammen med universitets tverrfaglige satsing UiO:Energi, og målet vårt var å få konkrete forslag til hvordan vi kan engasjere studenter i Arenakonferansen «The Future of Energy: Green and Digital» i 2024, utdyper Stephen.

Som et oppspill til fokusgruppen fikk deltakerne høre fra tre spennende innledere. Direktør Vebjørn Bakken fra UiO:Energi snakket om behovet for innovasjon på energifeltet for å møte klimaendringene, og om ønsket om å gi studentene en tydelig stemme på Arenakonferansen. Førsteamanuensis Markus Bugge fra TIK Senter for innovasjon og kultur fortalte om innovasjon fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og hvordan banebrytende innovasjoner også kan skje ved å kombinere eksisterende teknologier på nye måter. Student Ola Sten Baksaas snakket om sin erfaring som drivkraft for flere initiativer for studentinnovasjon ved UiO, blant annet i studentforeningene Insj og Portal Space.

Gode råd
Deltakerne i fokusgruppen hadde gode og engasjerte diskusjoner, og kom med både overordnede tanker og konkrete ideer for å få studenter mer involvert i innovasjonsarbeid. Noen poenger og ønsker pekte seg ut i studentenes anbefalinger, forteller Stephen:

Gi konkret verdi: Aktivitetene får mer verdi for studentene hvis de får noe håndfast igjen for det. Det kan for eksempel være muligheten til å møte fremtidige arbeidsgivere, bygge nettverk med andre studenter, gjennomføre konkrete prosjekter sammen eller delta i studentkonkurranser.

Sørg for involvering: Inviter studentene inn i utformingen av studentaktiviteter. Det kan bidra til at man får utformet et opplegg som treffer dem godt, og i tillegg får man «ambassadører» som kan spre ordet til mulige deltakere.

Senk terskelen for deltakelse: Mange studenter har travle dager og prioriterer bort interessante aktiviteter som ikke føles direkte relevant for neste eksamen. Forelesere og gruppeledere som aktivt oppfordrer til deltakelse på slike aktiviteter kan senke terskelen for å delta, noe som kan gi erfaringer og ferdigheter som også er til hjelp videre i studiene.

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo, Bjørn Stensaker, setter pris på innsiktene og tilbakemeldingene fra studentene:

– Det er viktig for universitetet å åpne seg enda mer mot samfunnet rundt oss, og å involvere studentene i denne prosessen. Prosjektet som Stephen har gjennomført legger et godt grunnlag for å styrke dette arbeidet. Vi gleder oss til å fortsette å jobbe med Oslo Science City som plattform for å engasjere studenter, etablere kontakt med næringsliv og samfunnsliv og stimulere studentinnovasjon, sier Stensaker.