Styrker internasjonalt samarbeid om innovasjon

Ny samarbeidsavtale mellom Oslo Science City og søster-innovasjonsdistriktene i Stockholm og København legger grunnlaget for å skape et skandinavisk kraftsenter for innovasjon.

Internasjonalt samarbeid og nettverk på tvers av landegrensene er en viktig faktor for hvor godt et innovasjonsdistrikt lykkes med å legge til rette for nyskapende forskning, innovasjon og næringsutvikling. Oslo Science City undertegnet nylig en samarbeidsavtale med det ledende innovasjonsdistriktet i hver av de to andre skandinaviske hovedstedene, Stockholm Science City og Copenhagen Science City.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått formalisert et slikt samarbeid som kan bli et springbrett for forskere og næringsliv i Skandinavia som ønsker nye nettverk og nye partnere, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Felles skandinavisk styrke
Til sammen har Norge, Sverige og Danmark mer enn 20 millioner innbyggere, flere universiteter og forskningsinstitutter på høyt internasjonalt nivå, sterke kunnskapsbedrifter, vitale oppstartmiljøer og tunge investorer med interesse for kunnskapsbasert innovasjon. De tre skandinaviske landene har også en lang tradisjon for vennskap og samarbeid, og flere likheter når det gjelder hvordan samfunnet er organisert.

Målet med avtalen er å få mer ut av potensialet for skandinavisk samarbeid om innovasjon og kunnskapsbasert verdiskaping. Wergeland Sørbye understreker at det er flere viktige områder der det skandinaviske samarbeidet kan gjøre oss alle sterkere:

– Til sammen har vi blant annet en betydelig befolkning, helsevesen av høy kvalitet og svært gode og omfattende helseregistre, påpeker hun.

32 års historie i Stockholm
Stockholm Science City er det eldste av de tre innovasjonsdistriktene, og ble grunnlagt allerede i 1990. De har som ambisjon å styrke Stockholmsregionens konkurransekraft innen livsvitenskap, og finansieres av forskingsinstitusjonene Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan og Stockholms universitet, i tillegg til Stockholm by og Region Stockholm.

Administrerende direktør Ylva Williams ved Stockholm Science City ser flere fordeler ved et tettere samarbeid mellom de tre innovasjonsdistriktene:

– Sammen har vi en større konkurransekraft, siden vi representerer en større kritisk masse. På det internasjonale markedet kan vi også få et større gjennomslag siden vi representerer et større geografisk område, fremhever hun.

Williams trekker frem organisasjonens lange levetid som én av fordelene de bringer med seg inn i samarbeidet.

– Stiftelsen vår er 32 år og vi har naturligvis gjort oss erfaringer i løpet av disse årene som er unike og som vi gjerne deler, sier hun.

Utveksling av erfaringer og ideer
Copenhagen Science City er sentrert rundt Københavns universitet, København Professions Højskole og Rigshospitalet, med næringsliv, forskningsparker og offentlige aktører i Københavnområdet som partnere. Innovasjonsdistriktet er plassert i hjertet av København, og er faglig sentrert rundt feltene helse, medisin og naturvitenskap.

Kristoffer Klebak, leder for Copenhagen Science City, ser flere fordeler med å knytte tettere kontakter på tvers av de skandinaviske landene:

– Et tettere samarbeid gir gode muligheter for å utveksle erfaringer og ideer, så vi kan lære av hverandre og fremme utviklingen av våre respektive innovasjonsdistrikter. I tillegg kommer muligheten for å skape en felles fortelling om betydningen av de skandinaviske innovasjonsdistriktene, påpeker han.

Prioriterer internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid er høyt prioritert i Oslo Science City, understreker administrerende direktør Christine Wergeland Sørbye. I 2022 var Oslo Science City ett av de første innovasjonsdistriktene som ble invitert til å være med i The Global Network of Innovation Districts, et nettverk som samler 23 innovasjonsdistrikter fra Europa, Nord-Amerika, Latin-Amerika, Midtøsten, Australia og Asia.

– Disse internasjonale kontaktene er både et nyttig nettverk for våre medlemmer og partnere og en kilde til kunnskap og inspirasjon i videreutviklingen av Oslo Science City, understreker hun.

Wergeland Sørbye fremhever at Oslo Science City har fire faglige gravitasjonsområder med internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer:

  • Helse og livsvitenskap
  • Klima, energi og miljø
  • Digitalisering og beregningsvitenskap
  • Demokrati og inkludering


– Mange av de store samfunnsutfordringene som vi i Skandinavia og resten av verden står overfor, befinner seg i skjæringspunktene mellom disse fagfeltene. Det at vi i Oslo Science City samler ledende forskningsmiljøer innen alle disse områdene er en stor ressurs for det norske og skandinaviske innovasjonsarbeidet, sier Christine Wergeland Sørbye.