Tenner studentenes innovasjonsgnist

Engasjerte studenter ved Universitetet i Oslo vil bygge en sterkere kultur for å ta kunnskap i bruk, ved å tilby utstyr, fellesskap og rom til å eksperimentere.

Mellom dreiebenker, sveiseapparater og en DNA-sekvenseringsmaskin står Ola Sten Baksaas og Rokas Naudziunas og smiler fornøyd i Realfagsbiblioteket på Blindern. Rommet de står i skal fylles av driftige og ambisiøse studenter med drømmer som blant annet omfatter å bygge en partikkelakselerator, å lage bærekraftig ammoniakk av bakterier, å diagnostisere sykdom ved hjelp av DNA-sekvensering – og veldig mye mer.

Baksaas og Naudziunas har opprettet det studentdrevne innovasjonsprosjektet Ignite for å tilby utstyr, fellesskap og muligheter til studenter med innovasjonslyst. I ryggen har de Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo, som bidrar med både økonomisk støtte og lokaler. Flere bedrifter og andre samarbeidspartnere har også donert penger og utstyr.

Det som driver dem er målet om å lage en sterkere studentkultur for å ta i bruk kunnskapen man får av å studere ved Universitetet i Oslo, forteller de to, og utdyper:

– Dette skal være et sted hvor studenter kan få utforske, eksperimentere og anvende kunnskapen sin mer praktisk. En møteplass for alle studentene på universitetet, med liv og aktivitet også på ettermiddagene og kveldene.

Startet med drøm om verdensrommet
Baksaas og Naudziunas møttes som bachelorstudenter i 2019, og fant raskt ut at de delte en sterk interesse for å ta i bruk den teoretiske kunnskapen fra studiene i praksis. Begge var interessert i romfart og raketteknologi, blant annet inspirert av selskaper som SpaceX. De vurderte å opprette sitt eget oppstartsselskap, men fikk raskt beskjed fra fagmiljøene om at det ikke fantes nok fagkompetanse til et slikt selskap i Norge.

– Så da bestemte vi oss for at vi heller ville bidra til å bygge denne kompetansen her i landet, forteller Baksaas.

Resultatet var studentforeningen Portal Space, som jobber med raketteknologi gjennom praktiske byggeprosjekter som blir stadig mer ambisiøse. Her får studentene samtidig viktig trening i oppgaver som å bygge team, skaffe finansiering og jobbe systematisk med HMS-spørsmål.

– Nå er Portal Space noe av det kuleste du kan være med på som førsteårsstudent, med mange flere søkere enn plasser. For oss er Ignite en videreføring av dette. Nå skal vi lage noe som gir rom og muligheter for dem som vil starte andre typer praktiske prosjekter basert på det de lærer som studenter, sier Naudziunas.

Kartlegger behov og skaffer utstyr
Det tok ikke mer enn to uker med å gå rundt på Blindern og snakke med studenter før det var meldt inn mer enn 20 konkrete prosjekter som ønsket å bli del av Ignite. Siden da har Baksaas og Naudziunas jobbet målrettet med å kartlegge konkrete behov og skaffe utstyret som prosjektene trenger.

Nå er lokalene til Ignite fylt med maskiner og utstyr, særlig fra fagfeltene elektronikk, bioteknologi og mekanikk. Samtidig er de forberedt på at noen av prosjektene kommer til å vokse ut av fasilitetene de tilbys.

– Vi har bygget nettverk til ulike fagmiljøer ved universitetet, slik at noen prosjekter kan få flytte inn på laboratorier eller andre lokaler ved instituttene som studentene kommer fra, forteller Baksaas.

I tillegg planlegger Ignite å by på noe annet som er helt avgjørende for å holde kreativiteten oppe: Mat. Ved å sørge for at studentene kan få middag til en rimelig penge, skal de gjøre det mer attraktivt å bli på universitetet også etter at forelesningene er ferdige.

– Nå er det slik at mange studenter drar hjem på ettermiddagen fordi de vil lage seg billig middag hjemme. Vi ønsker at det skal bli motsatt: Middagstilbudet her skal være så bra og billig at folk får lyst til å bli, både på grunn av maten og fellesskapet, sier Naudziunas.

Åpner universitetet mot samfunnet
Visedekan Knut Mørken ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har vært en viktig støttespiller for både Portal Space og Ignite. Etter å ha gitt de økonomisk støtte til flere mindre pilotprosjekter, har fakultetet nå gjort Ignite til en formell satsing og bistår med både utstyr, økonomisk støtte og lokaler i Realfagsbiblioteket. Lovende studentprosjekter kan også søke økonomisk støtte fra universitetets innovasjonssatsing Veksthuset for verdiskaping.

– Den teoretiske ballasten som universitetet gir studentene er avgjørende for at de skal kunne henge med i et arbeidsliv hvor den faglige og teknologiske utviklingen går svært raskt. Men de fremtidige arbeidsgiverne sier også tydelig at de ønsker studenter med praktisk erfaring, som er gode på samarbeid, kommunikasjon og på å ta kunnskapen i bruk. Det vil vi bidra til. Og den aller beste måten å gjøre det på, er ved at studentene utvikler sine egne prosjekter som de jobber med, understreker Mørken.

Han løfter frem innovasjonsdistriktet Oslo Science City, hvor universitetet er medlem og rektor Svein Stølen er styreleder, som et viktig virkemiddel i arbeidet med å åpne universitetet enda mer mot samfunnet. Oslo Science Citys administrerende direktør Christine Wergeland Sørbye har engasjert seg aktivt i etableringen av Ignite, og forteller at studentinnovasjon er en svært viktig del av arbeidet med å bygge et internasjonalt ledende innovasjonsdistrikt i Oslo:

– Dagens studenter skal bli grunnsteinen i morgendagens kunnskapssamfunn, hvor vi må bli enda flinkere til å sørge for at ny forskning blir tatt i bruk. Initiativer som Portal Space og Ignite viser tydelig hvilken innovasjonskraft som ligger i studentenes kunnskap, ferdigheter og kreativitet, sier hun.

Aktivt samarbeid med bedrifter
Å bygge kontakt med næringsliv og andre mulige arbeidsgivere for studentene har vært viktig for Baksaas og Naudziunas. Gjennom mer enn 75 intervjuer med bedrifter har de gjentatte ganger fått bekreftet at jobbsøkere med prosjekterfaring og evne til selvstendig problemløsning står høyt på bedriftenes ønskeliste.

I tillegg har det blitt tydelig at mange bedrifter ønsker mer omfattende og gjensidige kontaktpunkter med studenter enn de tradisjonelle bedriftspresentasjonene. Derfor har Ignite utviklet sitt eget akseleratorprogram, hvor bedriftene får komme og fortelle om hvordan de driver utviklingsarbeid og diskutere muligheter og behov med studentene.

Foreløpig har åtte bedrifter gått inn som bedriftspartnere for Ignite, og bidrar blant annet med økonomisk støtte og utstyr.

– Planen er å stadig utvide tilbudet vårt til studenter som ønsker å omsette kunnskap til praksis, og vi vet veldig godt hva slags utstyr og infrastruktur vi ønsker å skaffe de kommende årene. Vi hører veldig gjerne fra flere bedrifter som ønsker å bidra som partnere, sier Ola Sten Baksaas.