Unikt samarbeid for å bygge nordisk helsenæring

En samarbeidsavtale mellom AstraZeneca, Oslo Cancer Cluster og Oslo Science City skal styrke den nordiske helsenæringen ved å legge til rette for tettere samarbeid mellom forskere, oppstartsbedrifter og legemiddelselskaper.

Satsingen på helsenæring i Norge har skutt fart etter at næringsminister Jan Christian Vestre i februar 2023 varslet på konferansen Norway Life Science at regjeringen skulle utarbeide et veikart for helsenæringen.

I juni ble helsenæring valgt ut som den fjerde nasjonale eksportfremmesatsingen under eksportreformen «Hele Norge eksporterer». To måneder senere presenterte Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol veikartet, med 41 tiltak og 12 innsatsområder rettet mot den delen av næringslivet som utvikler legemidler, medisinsk utstyr og digitale verktøy.

I forkant av årets Norway Life Science-konferanse følger det svenske legemiddelselskapet AstraZeneca, Oslo Cancer Cluster og innovasjonsdistriktet Oslo Science City opp med en samarbeidsavtale som skal styrke kontaktene og samarbeidet mellom norske og svenske forsknings- og innovasjonsmiljøer. Avtalen legge til rette for at norske oppstartsselskaper får tilgang til opphold i AstraZenecas innovasjonshub BioVentureHub i Göteborg. Samtidig får svenske selskaper muligheten til å få opphold hos Oslo Cancer Cluster og samarbeide tett med deres sterke miljøer innen kreft og presisjonsmedisin, samt de fremragende forskningsgruppene fra Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo som er samlet i Oslo Science City.

– Det er viktig for AstraZeneca å bidra til at nye oppstartsselskaper lykkes og å styrke hele den nordiske helsenæringen. Derfor er vi veldig glade for å ta del i dette samarbeidet som vil komme alle parter til gode og bygge Nordens posisjon internasjonalt som en ledende region innen helse og livsvitenskap, sier Guro Bjøntegaard, administrerende direktør i AstraZeneca Norge.

Industrikompetanse og internasjonale koblinger
BioVentureHub ble opprettet i 2014 som et åpent og internasjonalt orientert innovasjonsøkosystem basert på en offentlig-privat partnerskapsmodell. Her kan lovende oppstartsselskaper og forskningsgrupper innen livsvitenskap få tilgang på kontor- og laboratorieplass tett på AstraZenecas sterke fagmiljøer og avanserte forskningsinfrastruktur.

– For oss som selskap er det avgjørende å holde tett kontakt med selskapene og kunnskapsmiljøene som er med på å flytte kunnskapsfronten på feltene vi arbeider på. Noen av disse selskapene og miljøene ender opp med å inngå formelle samarbeid med AstraZeneca, men det viktigste formålet med BioVentureHub er å skape en faglig møteplass for kreativitet og innovasjon, forteller Bjøntegaard.

Fra norsk side skal Oslo Cancer Cluster ha rollen med å identifisere bedriftene som tilbys opphold i BioVentureHub. Daglig leder Ketil Widerberg peker på at lovende norske oppstartsbedrifter ofte mangler industrikompetanse og den viktige koblingen til det internasjonale markedet:

– Internasjonalt samarbeid er vesentlig for å få skalert opp norske oppstartsselskaper. BioVentureHub kan koble våre start-ups til internasjonale verdikjeder, og samtidig ligger det bare en kort togreise fra Oslo. Det tror jeg vil være virkelig effektivt!

Løfter hele Norden
Avtalepartene ønsker også å involvere Innovasjon Norge, ved at de norske selskapene som får opphold ved BioVentureHub kan søke støtte i forbindelse med oppholdet. På sikt er det også et mål å få med Innovasjon Norges svenske søsterorganisasjon Vinnova med i samarbeidet.

– Helseteknologi er en viktig norsk eksportnæring, og vi i Innovasjon Norge heier frem denne typen brede nordiske samarbeid mellom næringsliv, oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer. Ved å bygge et sterkere samarbeid mellom virkemiddelapparatet i de nordiske landene kan vi bidra til å løfte hele Norden som region, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Norge har gjennom flere tiår investert betydelige offentlige midler i helseforskning, men Oslo Science Citys administrerende direktør Christine Wergeland Sørbye peker på at flere analyser viser at vi i mindre grad enn andre land har lykkes med å ta i bruk denne forskningen til å utvikle nye selskaper.

– Her er det et stort potensial for næringsutvikling som både vil skape nye arbeidsplasser og samtidig komme norske pasienter til gode i form av nye medisiner og behandlinger. Ved å styrke samarbeidet mellom forskning og næringsliv på tvers av de nordiske landegrensene skal vi realisere dette potensialet, sier Wergeland Sørbye.