Rapporter

Les om utviklingen av Oslo Science City og temaene vi arbeider med.

Establishing Norway as a Health Data Leader - What Will It Take?

Oppstartsmiljøene i Oslo Science City - En kartlegging og noen vurderinger

Oslo Science City som testarena

Building Norway's Life Science Industry - Recognizing strengths, confronting challenges, acting on opportunities

Mulighetsstudie for Oslo Science City

Oslo Science City - Steds- og mulighetsanalyse

Oslo Science City Forprosjekt - Strategisk veikart

Oslo: State of the city 2020

Campus Oslo - Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden

Mulighetsstudien for Oslo Science City

I 2020 gjennomførte A-Lab og BIG – Bjarke Ingels Group en mulighetsstudie for Oslo Science City som viser hvordan man kan bygge et verdensledende innovasjonsdistrikt i Oslo.

Les mer