Demokrati og inkludering

Et bærekraftig samfunn må også være sosialt bærekraftig. I Oslo Science City har vi flere ledende forskningsmiljøer som jobber tverrfaglig med å forstå hvordan man kan bygge et sterkt og inkluderende demokrati og forebygge utenforskap.

Store samfunnsendringer setter demokratiet, samholdet og tilliten i samfunnet på prøve. Norge og verden rundt oss skal gjennomføre en omfattende omstilling for å sikre et mer bærekraftig samfunn med grønne arbeidsplasser og en trygg velferdsstat for en stadig eldre befolkning. Denne store oppgaven krever ny teknologi og forskningsbasert innovasjon, men må også innebære en rettferdig omstilling som kommer hele samfunnet til gode. Kort sagt: Fremtidens bærekraftige samfunn må også være sosialt bærekraftig.

Forstå konsekvenser av endring. Oslo Science City samler internasjonalt ledende tverrfaglige forskningsmiljøer som jobber med å finne løsninger som styrker demokratiet og de demokratiske institusjonene i møte med teknologiske endringer, økonomisk ulikhet og anti-demokratiske krefter. Vi trenger å forstå bedre hva digitalisering betyr for samfunn og mennesker, hvordan grønn omstilling kan skje på en rettferdig måte og hvordan medisinske gjennombrudd kan bidra til bedre helse for alle. Området demokrati og inkludering er derfor vevd tett sammen med de tre andre gravitasjonsfeltene i innovasjonsdistriktet.

Mer enn produktutvikling. En rettferdig omstilling av samfunnet er avhengig av omfattende innovasjon og nye løsninger. I Oslo Science City vet vi at innovasjon er mer enn produktutvikling. Vi trenger også nyskaping som gjør offentlig sektor mer effektiv, hjelper utsatte grupper bedre og på andre måter skaper verdier som ikke nødvendigvis kan omsettes direkte til kroner. Derfor satser vi tungt på samfunnsinnovasjon og sosialt entreprenørskap for å hjelpe frem alle former for nyskaping og kreativitet som samfunnet vårt trenger.

Nyheter

Les mer