Klima, energi og miljø

Hos medlemmene i Oslo Science City finner vi mer enn to tusen forskere som jobber med klima, energi og miljø. De bidrar blant annet til å forstå og forebygge klima- og miljøendringene og utvikle nye og smartere løsninger for å produsere, lagre og distribuere ren energi.

Norge er en energinasjon med lange tradisjoner for forskning og innovasjon rettet mot å produsere, lagre og bruke energi på nye måter. For å utvikle grønne løsninger i møte med klima- og miljøutfordringene må forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig forvaltning kobles tett sammen.

Et stort og mangfoldig fagmiljø. I Oslo Science City arbeider mer enn 2200 forskere på en lang rekke fagfelt knyttet til klima, energi og miljø – blant annet karbonfangst og -lagring, naturbaserte løsninger, batteriteknologi, nye transportløsninger, klimascenarier, sirkulærøkonomi, klimatilpasning og samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringene. Forskerne har tett kontakt med noen av de sterkeste fagmiljøene internasjonalt, og offentlige og private aktører involveres blant annet gjennom store forsknings- og innovasjonssentre. Et velutviklet samarbeid med Oslo kommune bidrar til at nyvinninger raskt kan prøves ut og tas i bruk i offentlig sektor.

Sammen om energiløsninger verden trenger. Næringsaktører i Norge satser tungt på å ta en ledende rolle i utvikling av et grønt system for produksjon, lagring, transport og forbruk av energi. Oslo Science City bidrar til at aktører fra hele verdikjeden – fra forskning til kommersialisering og skalering – får tilgang til det ypperste av forskningsinfrastruktur, som laboratorier og forskningsinstrumenter. Slik kan vi utvikle løsningene verden trenger – sammen.

Nyheter

Les mer