Digitalisering og beregningsvitenskap

Noen av Europas fremste forskningsmiljøer innen digitalisering, maskinlæring og kunstig intelligens finnes i Oslo Science City. Her foregår både grunnforskning og anvendt forskning som næringslivet og offentlig sektor tar i bruk for å utvikle nye digitale løsninger og tjenester.

Digitale verktøy som kunstig intelligens, maskinlæring og digitale tvillinger vil stå stadig mer sentralt når den grønne og digitale omstillingen skal gjennomføres og morgendagens bærekraftige samfunn skal bygges.

En sterk tradisjon for samarbeid. Med over tusen forskere innenfor digitalisering og beregningsvitenskap huser Oslo Science City noen av Europas sterkeste fagmiljøer innen et bredt spekter av fagfelter – fra kunstig intelligens, smarte sensorsystemer og nanomaterialer til grønn digitalisering og metodikk for programvareutvikling. En sterk tradisjon for samarbeid med næringsliv og offentlig sektor gjør at kunnskapen raskt kommer i bruk for å løse konkrete samfunnsutfordringer. For eksempel bidrar partnerprogrammet til dScience-senteret ved Universitetet i Oslo til å knytte enda sterkere bånd mellom ledende forskningsmiljøer, sterke kunnskapsbedrifter og sentrale organisasjoner i offentlig sektor. Midt i Oslo Science City finner vi også forsknings- og produksjonsavdelingen MiNaLab, som utvikler og produserer avanserte høypresisjonssensorer og mikrosystemer til norsk og internasjonal industri.

Internasjonale suksesser. En rekke oppstartsbedrifter har sitt utspring i disse miljøene. Inkubatoren StartupLab i Forskningsparken og teknologioverføringsselskapene Sintef TTO og Inven2 er viktige når nye selskaper skal etableres og utvikles videre. Flere selskaper basert på teknologier utviklet i innovasjonsdistriktet er blitt internasjonale suksesser, blant dem Kahoot!, Ardoq, Spacemaker og Elliptic Labs.

Nyheter

Les mer