Helse og livsvitenskap

I Oslo Science City utvikles banebrytende ny kunnskap innen helse og livsvitenskap som utvikles videre til nye produkter, behandlinger og tjenester som kommer pasientene til gode og bidrar til den raskt voksende norske helsenæringen.

Oslo Science City er kraftsenteret for helse- og livsvitenskap i Norge. To tredeler av all helseforskning i landet foregår her.

Utvikler fremtidens helsetjenester. Oslo Science City huser internasjonalt ledende forskere innen medisin, fysikk, biologi, beregningsfag, teknologifag og informatikk som samarbeider tett med medisinsk personell. Sammen skaper de grunnlag for nye teknologier, medisiner og medisinske tjenester som skal sikre bærekraftige helsetjenester i møte med økende levealder og forventninger om tilgang til ny teknologi og behandlinger. Milliardinvesteringer i bygg og infrastruktur gjøres nå i innovasjonsdistriktet gjennom byggeprosjekter som Livsvitenskapsbygget og Nye Rikshospitalet og utbygginger hos Oslo Cancer Cluster og Sintef. Slik sikres tilgang til lokaler og forskningsinfrastruktur i verdensklasse.

Kobler forskning, næringsliv og oppstartsmiljøer. Helsenæringen er Norges raskest voksende fastlandsnæring og også den mest gründerintensive. Antall nye selskaper innen medtech, farma og diagnostikk i Oslo har vokst kraftig de senere årene, og inkubatorer som Oslo Cancer Cluster, Aleap, Spark Norway og Startup Lab bidrar med viktig drivkraft. I Oslo Science City samarbeider forskningsinstitusjonene tett med oppstartsmiljøene og det etablerte næringslivet. Det gjør at mer av forskningen kan tas videre av selskaper som skaper nye arbeidsplasser og utvikler nye behandlinger for pasienter i Norge og resten av verden.

Nyheter

Les mer